Επιλογή Γλώσσας:

Αλεξάνδρεια: οι δύο αιώνες του Νεότερου Ελληνισμού (19ος - 20ος αιώνας)

Συγγραφέας: Χατζηφώτης Ιωάννης Μ.

Συντελεστές: Αποστολοπούλου Μαρία (επιμέλεια)

Θέματα: Αίγυπτος, Ελληνική Διασπορά -- Ιστορία, Κοινότητες, Αλεξάνδρεια, Αιγυπτιώτες


Περιγραφή: Η συγκεκριμένη μονογραφία ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα έργα για τον Ελληνισμό της Αιγύπτου, ως προς το ότι καταπιάνεται αποκλειστικά με την ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας, τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα στη χώρα από τις αρχές του 19ου έως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ανιχνεύοντας την ιστορική πορεία της ελληνικής παρουσίας στην πόλη από την ελληνιστική εποχή, ο συγγραφέας θα φθάσει μέχρι τις απαρχές του 19ου αιώνα, οπότε και θα αρχίσει να πυκνώνει ο ελληνικός πληθυσμός της Αλεξάνδρειας, μέσω και των αφίξεων παροίκων ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι και θα αναζητήσουν επιχειρηματικές και οικονομικές ευκαιρίες στο ακμάζον οικονομικό περιβάλλον της πόλης. Ακολουθώντας τη δομή των αντίστοιχων εγχειρημάτων καταγραφής των ελληνικών κοινοτήτων, το έργο διαρθρώνεται σε επιμέρους κεφάλαια που εξετάζουν διεξοδικά κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, από την ενασχόληση με τη βιοτεχνία, τη γεωργία, το εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες,  την πολιτιστική παραγωγή και από την εκκλησιαστική οργάνωση γύρω από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας μέχρι την ίδρυση συλλόγων, σωματείων, αδελφοτήτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας. Ενδιαφέρον εμφανίζει το τελευταίο κεφάλαιο του έργου, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της καθημερινής ζωής των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, διερεύνησης που αποκτά  ηθογραφικό χαρακτήρα.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ